Leveringsvoorwaarden Webshop
Onderstaande tekst is van toepassing op alle Ecommerce activiteiten- en transacties van de webshop
van By Sasusa op www.bybysasusa.nl verder te noemen: By Sasusa

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van By Sasusa.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (By Sasusa) om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). Door het gebruik van de internetsite van By Sasusa en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van By Sasusa zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. By Sasusa heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order via de internetsite van By Sasusa is verstuurd c.q. geplaatst. Klant en By Sasusa komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van By Sasusa gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 

3. Prijzen en Informatie
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s (EUR), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden. De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. By Sasusa kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- korting- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
By Sasusa kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit alsmede afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren..

4. Betaling
Bij bestellingen via de internetsite van By Sasusa geschiedt betaling d.m.v. IDeal of Bankcontact.
Na betaling is het mogelijk om binnen 12 uur de order te annuleren. Indien de order na 12 uur geannuleerd dient te worden zullen wij 20% annuleringskosten in rekening brengen.
Bestellingen/opdrachten die bedrukt/bewerkt dienen te worden, worden pas in behandeling genomen zodra de factuur is voldaan.

5. Aflevering/levertijd/verzendkosten
By Sasusa streeft ernaar om z.s.m. na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen uit te leveren.
Bestelde artikelen worden altijd als pakketpost verzonden, een standaard levering kost € 6,95 (Nederland).
Voor buitenlandse verzendingen worden extra kosten in rekening gebracht. Deze ziet u tijdens het afrekenen.
Er kan ook gekozen worden voor afleveren op een PICK-UP POINT en kost

€ 5,-. (binnen Nederland) Versturen naar een pick-up punt duurt ongveer 7 werkdagen.

Gratis verzenden is vanaf 12 juni 2018 altijd naar een PICK-UP POINT. De aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Heeft een artikel (zoals HAPPY HORSE) een aangepaste levertijd dan zal uw order pas verstuurd worden als de order compleet verstuurd kan worden. Wenst u dit niet, bestel dan apart of wij kunnen u een extra factuur sturen voor de verzendkosten. Het afhalen van pakketten geschied enkel op werkdagen tussen 10 en 16 uur en alleen op afspraak. By Sasusa is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal dit artikel binnen 30 werkdagen kosteloos worden nagestuurd. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 werkdagen te leveren artikel, per direct te ontbinden. By Sasusa zorgt voor bezorging in Nederland, Belgie en Duitsland.
By Sasusa is NOOIT verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestellingen. By Sasusa is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door By Sasusa gedragen. Wordt een pakket geweigerd of niet afgehaald en retour gezonden dan dienen de verzendkosten opnieuw voldaan te worden.
Bestellingen die na 9.00 uur  binnenkomen worden (mits betaald) de volgende werkdag in behandeling genomen. .
Let op: vrijdag is voor By Sasusa geen werkdag.
Voor een aantal producten en merken hebben wij een andere levertijd. Dit zijn: Happy Horse, Blanco Baby Textiel, AWDis en flex folies

De verzendkosten worden tijdens het afrekenen in de winkelwagen getoond.

5A. Toevoegen aan bestelling
Nadat een order is geplaatst en betaald is het niet meer mogelijk om nog iets toe te voegen.

6. Ruilen en Herroeping recht
Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeping recht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na verzending van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.
Alle goederen dienen direct te worden gecontroleerd op het ogenblik van ontvangst. Gedragen, bedrukte, geborduurde, gewassen of anderszins bewerkte goederen niet mogen worden teruggestuurd tevens vervalt hierop het recht van garantie, ruilen , herroepingsrecht en elke vorm van compensatie!
By Sasusa geeft geen geld terug van de retour gezonden artikelen maar keert uit in een tegoedbon. Dit gebeurd binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.
Indien een artikel geruild dient te worden, ongeacht de reden, dient het alvorens het toesturen van een (nieuw)vervangend artikel eerst het om te ruilen artikel door By Sasusa zijn te ontvangen.
De retour kosten komen voor rekening van de klant.

Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:

– Goederen niet binnen 1 dag (24 uur) na levering zijn aangemeld bij de klantenservice van By Sasusa.
Dit kan echter en alleen per email.
– Goederen beschadigt en/of bedrukt zijn door de klant.
– De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
– Er meerdere exemplaren (van 1 artikel) worden toegestuurd, xl en groter kunnen niet worden geretourneerd of worden geruild
(bijvoorbeeld: bestel 1 exemplaar om te passen, kleurbepaling of om de kwaliteit te (laten) beoordelen)
– Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
– De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.
– De producten/goederen speciaal besteld zijn.
– De goederen tijdens een kortingsactie zijn besteld.
– 10% van de gefactureerde retour waarde zal afgetrokken worden.

De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het retour zenden en de kosten hiervan. By Sasusa gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert en kan aantonen d.m.v. een track and trace code dat de verzending daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van EUR 6,95 verzendkosten. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.
De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.
Artikelen die in de aanbieding/actie gekocht/besteld zijn mogen niet geruild of teruggestuurd worden.

Indien de door By Sasusa verzonden atikel(en) geretourneerd worden omdat het adres (of andere zaken betreffende de artikelen) dat door de Koper verstrekt werd foutief blijkt,
of omdat de bestelling niet afgehaald is op een pick-up point, dan zal de Koper, bovenop de retour kosten die mogelijk van toepassing zijn, een vergoeding van 20% van het totaal bedrag betalen aan By Sasusa.

By Sasusa kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de koper levert aan een derde partij.

6A. Op flex/flock wordt geen garantie of ondersteuning gegeven.
Producten in deze categorie kunnen nooit omgeruild of teruggestuurd worden.

7. Kortingsbonnen en of kortingscodes dienen tijdens het afrekenen in de daarvoor bestemde ruimte ingevuld te worden.
Bonnen of codes die als opmerking geplaatst worden of onjuist zijn ingevuld zijn niet geldig en worden niet in behandeling genomen.
Happy Hours en (facebook) acties zijn alleen geldig op orders die in het tijdsbestek van de Happy Hours of acties gemaakt zijn en direct worden afgerekend. Bij betaling d.m.v. overboeking komt de korting te vervallen!

 8. Overmacht
In geval van overmacht is By Sasusa niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van By Sasusa. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar zullen uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt.Voor al uw vragen dan wel op-of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice
By Sasusa

Erasmuslaan 3a
1702GH Heerhugowaard
info@bybysasusa.nl
KVK 50033611

Retouren (uitsluitend na aanmelden en goedkeuring per e-mail bij klantenservice) kunnen alleen gestuurd worden naar:
By Sasusa
ovv retourwebshop
Erasmuslaan 3a
1702GH Heerhugowaard